Praca na pracy to często zajęcie bardzo trudne i fizycznie ciężkie. Od pracowników linii produkcyjnej wymaga się przede wszystkim dobrego stanu zdrowia oraz warunków fizycznych, które umożliwiają wykonywanie obowiązków. A to nie wszystko – istnieje kilka grup szkoleń i kursów, które muszą być często wykonywane. Jak często powinni się szkolić pracownicy produkcji?

Szkolenia wstępne
Szkolenia wstępne organizowane są przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków pracowniczych oraz umożliwiają wdrożenie pracownika do przedsiębiorstwa. Obowiązkowym szkoleniem jest szkolenie BHP, które pozwala na nauczenie się z zasadami działania hali produkcyjnej m. in. zasadami dotyczącymi zajmowania się po niej lub zachowania bezpieczeństwa podczas obsługiwania poszczególnych maszyn.

Pracownicy przechodzą również wewnętrzne szkolenia z zakresu obsługi poszczególnych taśm produkcyjnych. W niektórych przypadkach wymagane są bardziej specjalistyczne kursy, takie jak szkolenia dla brygadzistów, szkolenie dla mistrzów czy certyfikowane kursy z obsługi wózków widłowych.


Zobacz związane z tym artykuły: https://www.iprawo.net.pl/


Szkolenia okresowe
Pracownicy produkcji muszą regularnie odświeżać wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks Pracy wymusza przeprowadzanie szkoleń BHP co 6 lat dla mistrzów i brygadzistów a co 3 lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Dodatkowo w wielu przedsiębiorstwach często przeprowadzane są regularne szkolenia z zakresu obsługi maszyn szczególnie, jeśli te są wymienianie lub rewitalizowane. Pracownicy produkcji mogą rozwijać się i na własną rękę – dobre szkolenia dla kierowników mogą stanowić ciekawą pozycję w życiorysie szczególnie, jeśli w przyszłości chcemy starać się o awans na wyższe, kierownicze stanowisko.

Pracownicy produkcji powinni również zadbać o wiedzę techniczną i branżową, która w przypadku pojawienia się możliwości awansu, może dać znacząco większe szanse na zdobycie lepiej płatnej i bardziej ważnej posady.